1805634549

 

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER CITTADINI UCRAINI

 

ЦИМ ПОВІДОМЛЯЄМО ГРОМАДЯН УКРАЇНИ, ЩО ПРИБУВАЮТЬ ДО К'ЯВАРІ (АБО до Лейві), ЩО ЇМ НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО КОМІСАРІАТУ ПОЛІЦІЇ (НА КОРСО БРІЦЦОЛАРА 5, К'ЯВАРІ), ЩОБ ЗАЯВИТИ СВОЮ ПРИСУТНІСТЬ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ. ТАКА ЗАЯВА МОЖЕ БУТИ ПОДАНА З ДОКУМЕНТОМ, ЩО ПОСВІДЧУЄ ОСОБУ, З ЯКИМИ ПОТРІБНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЩО ПРОВЕДЕ:


1) РЕЄСТРАЦІЮ ТИМЧАСОВО-ПРИСУТНІХ ІНОЗЕМЦІВ НА ТЕРИТОРІЇ КРАЇНИ ТА ВИДАЧІ КОДУ STP;

2) ПРОВЕДЕ МОЛЕКУЛЯРНІ ТЕСТИ АБО ШВИДКІ ТЕСТИ НА АНТИГЕН НА SARS COV-2;

3) ПРОВЕДЕ ВАКЦИНАЦІЮ ПРОТИ COVID 19

 

CON LA PRESENTE SI COMUNICA AI CITTADINI UCRAINI CHE GIUNGONO A CHIAVARI (O A LEIVI) LA NECESSITA’ DI RIVOLGERSI AL COMMISSARIATO DI POLIZIA (IN CORSO BRIZZOLARA 5) PER DICHIARARE LA LORO PRESENZA SUL TERRITORIO. TALE DICHIARAZIONE POTRA’ ESSERE ALLEGATA AD UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ CON I QUALI RIVOLGERSI ALL’ASL CHE PROVVEDERA’1

1) ALL’ISCRIZIONE AL REGIME DI STRANIERO TEMPORANEAMENTE PRESENTE E RILASCIO DEL CODICE STP;

2) ALL’EFFETTUAZIONE DI TAMPONI, TEST MOLECOLARI O ANTIGENICI PER SARS COV-2;

3) ALLA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTI COVID 19

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ: МОЖНА ЗАПИСАТИСЯ ЗА ТЕЛЕФОНОМ 0185 365499. СПІВБЕСІДА ВІДБУДЕТЬСЯ В К'ЯВАРІ НА ВІЯ РІВАРОЛА 17


ШКОЛА:
ДЛЯ ЗАПИСУ ДО ДИТСАДКА (ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО НАРОДИЛИСЯ З 2018-2016 РОКУ) ТА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ (ДЛЯ ДІТЕЙ, ЩО НАРОДИЛИСЯ У 2016 РОЦІ) ТА СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕКРЕТАРІАТУ ШКОЛИ:
• ДЕРЖАВНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ УСТАНОВА «Дж. Б ДЕЛЛА ТОРРЕ» Вія Ріварола 7 - тел.0185 308022 З ПОНЕДІЛКА ПО П'ЯТНИЦЮ З 07:30 ДО 09:00 ТА З 12:00 ДО 13:00 ЗА ЗАПИСОМ;
• ДЕРЖАВНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ УСТАНОВА «К'ЯВАРІ II» Вія Ріварола, 7 - тел. 0185 308072 З ПОНЕДІЛКА ПО П'ЯТНИЦЮ З 10:00 ДО 12:00 ТА У ВІВТОРОК З 15:30 ДО 17:00;

ДЛЯ СТАРШИХ КЛАСІВ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ (14-18 РОКІВ):
• НАУКОВИЙ, КЛАСИЧНИЙ, ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛІЦЕЙ МАРКОНІ ДЕЛЬПІНО Пьяцца Кадуті Нассірія, 14 - Тел. 0185 363057 0185 322346 З ПОНЕДІЛКА ПО П'ЯТНИЦЮ З 07:45 ПО 09:30, У ВІВТОРОК ТА ЧЕТВЕР З 11:45 ДО 13:00.

КАРІТАС: ДЛЯ ПРИЙОМУ ТА ТОВАРІВ ПЕРШОЇ НЕОБХІДНОСТІ, ЗВЕРНУТИСЯ НА ПЬЯЦЦА НОСТРА СІНЬЙОРА ДЕЛЛЬ'ОРТО 7 У ВІВТОРОК ТА ЧЕТВЕР З 09:00 ДО 12:00 ТЕЛ. 0185 321234. 

 

ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ МОЖУТЬ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З ПАНІ ВІРА АНТОНІВ 3311364162 ДЛЯ ПІДТРИМКИ З МОВНОЇ ТОЧКИ ЗОРУ ПРИ ДОСТУПІ ДО НАШИХ СЛУЖБ.

 

SERVIZI SOCIALI: È POSSIBILE PRENDERE APPUNTAMENTO CHIAMANDO IL N. 0185 365499.  IL COLLOQUIO AVVERRA’ A CHIAVARI IN VIA RIVAROLA 17

SCUOLA:

PER L’INSERIMENTO PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA (PER I NATI DALL’ANNO 2018 AL 2016) E SCUOLA PRIMARIA (PER I NATI ANNO 2016) E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RIVOLGERSI ALLE SEGRETERIE SCOLASTICHE:

  • ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «G. B. DELLA TORRE» Via Rivarola 7 - Tel. 0185 308022 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ DALLE 07:30 ALLE 09:00 E DALLE 12:00 ALLE 13:00 SU APPUNTAMENTO;
  • ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CHIAVARI II" Via Rivarola, 7 - Tel. 0185 308072 DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 10:00 ALLE 12:00 E MARTEDI’ DALLE 15:30 ALLE 17:00;

PER LE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (14-18 ANNI):

  • LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO, SCIENZE UMANE MARCONI DELPINO Piazza Caduti Nassiriya N. 14 – Tel 0185 363057 0185 322346 LUNEDI’ E VENERDI’ DALLE 07:45 ALLE 09:30, MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 11:45 ALLE 13:00.

CARITAS: PER ACCOGLIENZA E BENI DI PRIMA NECESSITA’ RECARSI IN PIAZZA N.S. DELL’ORTO 7 MARTEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 09:00 ALLE 12:00 TEL 0185 321234.

 

I CITTADINI UCRAINI POTRANNO CONTATTARE LA SIGNORA VIRA ANTONIV 3311364162 PER ESSERE SUPPORTATI DAL PUNTO DI VISTA LINGUISTICO NELL’ACCESSO AI SERVIZI DI CUI SOPRA.

 

 

 

torna all'inizio del contenuto